СУ "Алеко Константинов", град Луковит

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Последни събития

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ  ЗА 2023-2024г Дейности сесия май-юни 2023-2024 сесия август- септември 2023-2024 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки 06.02.2024 г.– 21.02.2024 г. 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.
Прочетете повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИППК сесия август-септември за учебната 2022/2023 г

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИППК сесия август-септември за учебната 2022/2023 г

РЕГЛАМЕНТза допълване на утвърденеите паралелки до максималния брой ученици след четвърто класиране в VIII клас

РЕГЛАМЕНТ за допълване на утвърденеите паралелки до максималния брой ученици след четвърто класиране в VIII клас за учебната 2023/2024 година в СУ „Алеко Константинов“  

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

ПРИЕМ за 5 клас за учебната 2023/2024 година

Утвърждаване на броя паралелки за 5 клас  и избираемите учебни предмети за учебната 2023/2024 година.

Задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Линк към
Прочетете повече

ГРАФИК НА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИППК

График за провеждане на ДИППК

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Професионално направление: Код: 762 „Социална работа и консултиране“ Професия: Код: 762030 „Помощник – възпитател“ Специалност: Код: 7620301 „Помощник–възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“   Изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда
Прочетете повече

НП „Иновации в действие“

20 – 23 април 2023 г. – Посещение на НУ „Васил Левски “ – град Кричим и Първо СУ „Свети Седмочисленици“ – град Търговище Работна програма по НП „Иновации в действие“

Прием за I – ви клас за учебната 2023/2024 г.

Информация за приема в  I – ви клас за учебната 2023-2024 година