СУ "Алеко Константинов", град Луковит » ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024Начало на сайта

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ  ЗА 2023-2024г

Дейности сесия май-юни 2023-2024 сесия август- септември 2023-2024
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки 06.02.2024 г.– 21.02.2024 г. 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване и предоставяне на зрелостниците на служебни бележки за допускане до 16.05.2024 г. до 21.08.2024 г.
Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали
до 16.05.2024 г. до 21.08.2024 г
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК 20.05.2024 г. –05.06.2024 г. 26.08.2024 г. –04.09.2024 г.
Провеждане на задължителния ЗДИППК (в частта му по практика на професията) до 05.06.2024 г. до 04.09.2024 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК до 07.06.2024 г. включително до 05.09.2024 г. включително