СУ "Алеко Константинов", град Луковит » График за провеждане на държавните изпити за придобиване на професонална квалификация

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg