СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Дейност ,,Занимания по интереси”

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

Дейност ,,Занимания по интереси”Начало на сайта

Дейностите в Арт клуб ,,Красив свят” са насочени към ученици със слаб интерес към ученето.

Участниците в клуба са ученици основно  от 6 а клас.

Включени са интересни и иновативни задачи, които да са постижими за учениците.

Целите, които си поставихме са да се промени отношението на учениците към  училището и то да стане привлекателно място за тях, както и да изградят по – висока увереност в собствените си сили.

Участието в Арт клуб ,,Красив свят”  изгражда естетическо отношение към света наоколо и умения за работа с различни материали.

Ръководител:  Ст. учител Лидия Николова