СУ "Алеко Константинов", град Луковит » ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022 г

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022 гНачало на сайта

Срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки: 03.02.2022 г. – 18.02.2022 г.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН 

НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване на III-та степен на професионална квалификация ВАЛИДНИ ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА

вид на изпита клас специалност дата начален час
теория всички ученици 20.05.2022 г. 08.30
практика 12 а Електронна търговия  30.05.2022 г. 08.30
практика 12 а Социална работа с деца и семейства р виск 30.05.2022 г. 08.30
практика Ученици от минали години 08.00

Срок за подаване на заявленията: 03.02.2022 г. – 18.02.2022 г.