СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Занимания по интереси

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

Занимания по интересиНачало на сайта

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е SU-Logo-2018-Final-Landscape.png

Във връзка с промените в Наредбата за приобщаващотото образование, свързани с организиране на занимания по интереси, екипът на училището провежда анкетно проучване на учениците от 1 до 12 клас за включване в групи по интереси.

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси през II учебен срок свали