СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“.

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“.Начало на сайта

От тази учебна година – 2022 – 2023 в СУ „ Алеко Константинов“ стартира проект BG05M2OP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“.

В него са включени ученици от 11 б клас, изучаващи професия „Помощник-възпитател“, със специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца.“

Проектът се реализира съвместно с ДГ „Слънце“ гр. Луковит, където учениците заедно със своя учител по професионална подготовка – Искра Василева осъществяват практическите си занятия и по установен график работят с помощта на своите наставници.

Учениците се включват в различни дейности от цялостния учебно-възпитателен процес в детската градина, както и в основната дейност на помощник – възпитателите.

Те придобиват:

– основни компетентности за работа с деца в отделни възрастови групи

– практическо участие в следобедните ситуации

– организира структурата на дейностите на помощник-възпитателите

– Активно участват в реализирането на всички празници в детската градина

Прилагам снимков материал от дейността по изпълнение на проект – „Ученически практики-2“