СУ "Алеко Константинов", град Луковит » РЕГЛАМЕНТза допълване на утвърденеите паралелки до максималния брой ученици след четвърто класиране в VIII клас

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище