СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Условия и ред за запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

Условия и ред за запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работиНачало на сайта

Условия и ред за запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи:

  1. Всички писмени работи от проведените изпитвания на ЗДИППК – част по теория на професията и част по практика на професията за учебна 2023/2024 година – сесия май-юни  да бъдат  предоставени в рамките на три работни дни – 07.06.2024 г., 11.06.2024 г. и 12.06.2024 г., (от 8:00 ч. до 16:00 ч.) на зрелостниците, желаещи да се запознаят с точките и грешките в писмените си работи срещу документ за самоличност.
  2. Писмените работи да се разглеждат в кабинет №22, в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия, без да се копират или изнасят под какъвто и да е предлог от сградата на училището.
  3. Изпитните работи да се съхраняват в кабинет №22, заключени в металните каси до края на учебната година, като след това се предадат в архива на училището.
  1. Запознаването с оценените писмени работи от проведените ДЗИ да се извършва в Кабинет № 22 в присъствие на Стефка Иванова Велева чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:
  • зрелостникът вижда сканираната и оценена изпитна работа;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

5. Запознаването с оценената индивидуална работа на зрелостника се извършва в Кабинет № 22, в периода от 07.06.2024 г. до 12.06.2024 г. (от 8:00 ч. до 16:00 ч.).