СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Условия и ред за запознаване с резултати от НВО в края на IV клас

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

Условия и ред за запознаване с резултати от НВО в края на IV класНачало на сайта

Условия и ред за запознаване на ученика и неговите родители с оценената му изпитна работа:

  1. Индивидуалните резултати от НВО в края на IV клас резултати от НВО в края на IV клас може да се проверяват в електронната система на МОН /ЕИСИП/, като достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален идентификационен код.
  2. Ученикът и неговите родители /настойници, попечители/ може да се запознаят с оценената му индивидуална изпитна работа от националното външно оценяване в края на IVклас по БЕЛ и математика след подаване на заявление, заведено в деловодната система на РУО – Ловеч.
  3. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО в IV клас се извършва в стая 1002, Регионално управление на образованието – Ловеч, Областен съвет, Х етаж, в периода 07.06.2024 г. до 11.06.2024 г. /три работни дни/:
  • от 9:00 часа до 17:30 часа на 07.06.2024 г., 10.06.2024 г. и 11.06.2024 г.

по условия и ред, определени от Началника на РУО – Ловеч.