СУ "Алеко Константинов", град Луковит » 27.02.2013 г.- „Ден на розовата фланелка”

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

27.02.2013 г.- „Ден на розовата фланелка”Начало на сайта

На 27.02.2013 г.- Световният ден за борба с тормоза в училище (известен като „Ден на розовата фланелка”), учениците от СОУ „Ал. Константинов” – гр. Луковит за втора поредна година подкрепиха инициативата на фондация „Човек Плюс”. Облечени в розово те символизираха своята позиция и неприемане на тормоза. На днешния ден бяха проведени следните инициативи:
– Учениците от горен курс бяха запознати с филма „Умирай лесно I”. Същият бе предоставен от РУП и МКБППМН;
– Проведено бе радио предаване под надслов „Агресията ражда агресия, а любовта – любов”;

– На всички ученици от училището бяха раздадени лентички с надпис „ Не на тормоза в училище”;
– Много класове изработиха собствени правила и постери срещу тормоза и насилието;

– По инициатива на X„б” клас бе поставена кутия, в която да се споделят проблеми свързани с тормоза;

– Тематично свързан с днешния ден бе и откритият урок „НЕ” на тормоза и насилието! в X„б” клас при г-жа Цв. Славчева.