СУ "Алеко Константинов", град Луковит » История

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

» ИсторияНачало на сайта

На 1 септември 1890 г. Плевенския окръжен съвет открива класно училище под название: Луковитско околийско трикласно училище. Така се поставя началото на прогимназията носеща името на Алеко Константинов, което задоволява нуждите на града и околията до
1912-1913г.

На 06.VIII.1912 г. се създава Луковитска смесена непълна гимназия, но поради изменение на Закона за Народната просвета Луковитската смесена гимназия се закрива през 1922-1923 година, а на нейно място се създава Луковитско смесено реално училище с 4, 5, 6 класове и Луковитско педагогическо училище с 8 и 12 класове.

Три години по късно педагогическото училище се закрива. Открива се Държавно средно политическо училище „Цар Борис III“. То съществува до 1932 година, когато гимназията отново става пълна и се премества в нова недовършена сграда.

По решение на ОНС-гр.Луковит от 25.IX.1961. Прогимназиалния курс се отделя от основното училище и се слива с гимназията под ново име Средно политехническо училище „Веска Михайлова „. От тогава училището се настанява в нова сграда, където се намира и до днес.

От 12.IX.1992 г. СОУ „Веска Михайлова“ се преименува в СОУ „Алеко Константинов“. От учебната 1992-1993 г. в СОУ „Алеко Константинов“ се въвежда профилирано обучение-математика и хуманитарен профил.

През учебната 1997-1998 г. СОУ „Алеко Константинов“ и НУ „Христо Ботев“ сe преобразуват в СОУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит.

Според Закон за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 г., СОУ „Алеко Константинов“ променя наименованието си на СУ „Алеко Константинов“.

Днес СУ „Алеко Константинов“ е масово училище с прием на ученици от I до XII клас. Неговата съвременна мисия е ясна и прозрачна: да осигури високо равнище на образователна и профилираща подготовка на учениците, широка обща култура, владеене на чужди езици и компютърна грамотност, конкурентна способност и готовност за бърза адекватност към потребностите на съвременния икономически живот.