СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Прием

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

» ПриемНачало на сайта

Прием за учебна 2021/2022 година

Прием в първи клас – Заповед

Документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година:

 • Копие от удостоверение за раждане на детето.
 • Удостоверение за завършена подготвителна група.
 • Подаване на заявление от родител до директора на училището за записване  на детето в първи клас /по образец/.
 • Подаване на заявление от родител за избор на ИУЧ и ФУЧ.

Прием в пети клас – Заповед

Документи за прием на ученици в пети клас за учебната 2021/2022 година:

 • Копие от удостоверение за раждане на детето.
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
 • Подаване на заявление от родител до директора на училището за записване  на детето в пети  клас /по образец/.
 • Подаване на заявление от родител за избор на ИУЧ и ФУЧ.
 • Декларация-съгласие  за доброволно представяне на лични данни от родителите.

Прием в осми клас

За учебната 2021/2022 година училището предлага прием в:

1. ПРОФЕСИЯ: “ЕКСКУРЗОВОД”, специалност: “Екскурзоводско обслужване” с РИЧЕ английски език

Начин на балообразуване:

 • Удвоените резултати от НВО по БЕЛ и математика
 • Оценките от свидетелството за основно образование по: Български език и литература и География и икономика

Ще бъдат приети 26 ученици.

2. ПРОФЕСИЯ: “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

Начин на балообразуване:

 • Удвоените резултати от НВО по БЕЛ и математика
 • Оценките от свидетелството за основно образование по: Български език и литература и Биология и здравно образование

Ще бъдат приети 26 ученици.

3. ПРОФЕСИЯ: “СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, специалност: “Социална работа с деца и семейства в риск”

Начин на балообразуване:

 • Удвоените резултати от НВО по БЕЛ и математика
 • Оценките от свидетелството за основно образование по: Български език и литература, Биология и здравно образование

Ще бъдат приети 13 ученици.

4. ПРОФЕСИЯ: “ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ”,  специалност: “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”

Начин на балообразуване:

 • Удвоените резултати от НВО по БЕЛ и математика
 • Оценките от свидетелството за основно образование по: Български език и литература, Биология и здравно образование

Ще бъдат приети 13 ученици.

Прием СУ „Алеко Константинов“ VIII клас 2021

Документи за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година:

 • Копие от акт за раждане на детето.
 • Свидетелство за завършено основно образование.
 • Подаване на заявление от родител до директора на училището за записване на детето в осми  клас.