СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Паралелки

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

» ПаралелкиНачало на сайта

Обучението в СУ „Алеко Константинов“  се  осъществява в дневна, индивидуална, самостоятелна  и комбинирана форма на обучение според ЗПУО.

В момента 816 ученици в  училището се учат в 3 училищни етапа – начален, прогимназиален и гимназиален – 38 паралелки.

В начален и прогимназиален етап учениците се обучават в непрофилирани паралелки.

В  гимназиален етап обучението е профилирано:

 • Учениците от VIIIa се обучават за Професия „Екскурзовод“ с Разширено изучаване на английски език, срок на обучение 5 години. Свободни места към 01.12.2020г. – 7 места.

 • Учениците от VIIIб се обучават в:

Професия „Помощник-възпитател“. Свободни места към 01.12.2020г. -1 място.

Професия „Сътрудник социални дейности“. Свободни места към 01.12.2020г. – няма.

Срок  на обучение 5 години.

 • Учениците от VIIIв се обучават в Профил „Ресторантьор“, срок на обучение 5 години. Свободни места към 01.12.2020г. – 4 места.

 • Учениците от IXa се обучават за Професия „Екскурзовод“ с Разширено изучаване на английски език, срок на обучение 5 години. Свободни места към 01.12.2020г. – 8 места.

 • Учениците от IXб се обучават за Професия „Помощник възпитател“, срок на обучение 5 години. Свободни места към 01.12.2020г. – 6 места.

 • Учениците от IXв се обучават в Профил „Ресторантьор“, срок на обучение 5 години. Свободни места към 01.12.2020г. – 13 места.

 • Учениците от Xa се обучават за Професия „Екскурзовод“ с Разширено изучаване на английски език, срок на обучение 5 години. Свободни места към 01.12.2020г. – 10 места.
 • Учениците от Xб се обучават в:

Професия „Помощник-възпитател“. Свободни места към 01.12.2020г. – няма.

Професия „Сътрудник социални дейности“.  Свободни места към 01.12.2020г. – 2 места.

Срок на обучение 5 години.

 • Учениците от Xв клас се обучават в Технологичен профил – „Предприемачески“ с РИЧЕ „Английски език“.  Срок на обучение – 5 години. Свободни места към 01.12.2020г. – 14 места.
 • Учениците от XIа клас се обучават за Професия „Организатор интернет приложения“  и за Професия „Сътрудник социални дейности“, срок на обучение – 5 години.
 • Учениците от XIб клас се обучават в Технологичен профил – „Предприемачески“ с РИЧЕ  „Английски език“, срок на обучение – 5 години. Свободни места към 01.12.2020г. – 14 места.

 • Учениците от XIIа клас се обучават за Професия – „Екскурзовод“,  прием след 8-ми клас, срок на обучение – 4 години

 • Учениците то XIIб клас се обучават в  Технологичен профил „Информационни технологии“, срок на обучение – 4 години.

 • Учениците от XIIв клас се обучават в Технологичен профил – „Предприемачество и бизнес“ с чуждоезиково обучение „Английски език“, прием след 7-ми клас, срок на обучение – 5 години.