СУ "Алеко Константинов", град Луковит » ГРАФИК за обучение на учениците във връзка с извънредно положение в Република България с цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: sou_lukovit@abv.bg

Нашето училище

ГРАФИК за обучение на учениците във връзка с извънредно положение в Република България с цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.Начало на сайта

График за обучение за периода от 01.05.2021г.  до 31.05.2021г.вкл.

Учениците от 1 до 4 клас се обучават присъствено.

Присъственият учебен процес за учениците от пети до дванадесети клас, се
осъществява, при спазване на следния график:
а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас,
за останалите класове присъственото обучение се преустановява;
б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11
и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;
в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10
и 11 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.