СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Общо събрание за отчитане на IV тримесечие и Бюджет 2012г.

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

Общо събрание за отчитане на IV тримесечие и Бюджет 2012г.Начало на сайта

На 14.01.2013г от 13.30ч. се проведе  общо  събрание за отчитане на IV тримесечие и Бюджет 2012г. на СОУ „Алеко Константинов“- гр.Луковит, на което  присъстваха  Ръководството и колективът на училището, Председателят на училищното настоятелство и счетоводителят на училището.