СУ "Алеко Константинов", град Луковит » От 18.06.2012 г. СОУ”Ал. Константинов”, гр. Луковит стартира работа по проект BG051PO001-4.3.01 ”Ограмотяване на възрастни – Нов шанс за успех” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

От 18.06.2012 г. СОУ”Ал. Константинов”, гр. Луковит стартира работа по проект BG051PO001-4.3.01 ”Ограмотяване на възрастни – Нов шанс за успех” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Начало на сайта

Организацията на обучение се провежда в 4 групи, включващи ученици от 5 – 7 клас.

Проектът е с национален обхват, на стойност 15 000 000 лева  и е с продължителност дo 2013г. 

Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда В края на всеки етап ще бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението, като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.