СУ "Алеко Константинов", град Луковит

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Последни събития

Условия и ред за запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи

Условия и ред за запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи: Всички писмени работи от проведените изпитвания на ЗДИППК – част по теория на професията и част по практика на професията за учебна 2023/2024 година – сесия май-юни  да
Прочетете повече

Условия и ред за запознаване с резултати от НВО в края на IV клас

Условия и ред за запознаване на ученика и неговите родители с оценената му изпитна работа: Индивидуалните резултати от НВО в края на IV клас резултати от НВО в края на IV клас може да се проверяват в електронната система на
Прочетете повече

Училищен план-прием за учебната 2024-2025 г.

Училищен план-прием за учебната 2024-2025 г.

График за провеждане на държавните изпити за придобиване на професонална квалификация

График за провеждане на държавните изпити за придобиване на професонална квалификация – част по теория и част по практика на професията през сесия май-юни на учебната 2023/2024

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ  ЗА 2023-2024г Дейности сесия май-юни 2023-2024 сесия август- септември 2023-2024 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки 06.02.2024 г.– 21.02.2024 г. 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.
Прочетете повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИППК сесия август-септември за учебната 2022/2023 г

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИППК сесия август-септември за учебната 2022/2023 г

РЕГЛАМЕНТза допълване на утвърденеите паралелки до максималния брой ученици след четвърто класиране в VIII клас

РЕГЛАМЕНТ за допълване на утвърденеите паралелки до максималния брой ученици след четвърто класиране в VIII клас за учебната 2023/2024 година в СУ „Алеко Константинов“  

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

ПРИЕМ за 5 клас за учебната 2023/2024 година

Утвърждаване на броя паралелки за 5 клас  и избираемите учебни предмети за учебната 2023/2024 година.

Задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Линк към
Прочетете повече