СУ "Алеко Константинов", град Луковит

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Последни събития

17 май 2013 училището чества 150 години от Рождението на Щастливеца

Концертът е под наслов „150 години от рождението на Щастливеца“. Официалната част е театрален етюд „Пази Боже, сляпо да прогледне“ по сценарий на Павлина Цалева. Поздравителната част е с участието на ученици от СОУ „Алеко Константинов“ с ръководители: А. Христова,
Прочетете повече

Общо събрание за отчитане на IV тримесечие и Бюджет 2012г.

На 14.01.2013г от 13.30ч. се проведе  общо  събрание за отчитане на IV тримесечие и Бюджет 2012г. на СОУ „Алеко Константинов“- гр.Луковит, на което  присъстваха  Ръководството и колективът на училището, Председателят на училищното настоятелство и счетоводителят на училището.

От 18.06.2012 г. СОУ”Ал. Константинов”, гр. Луковит стартира работа по проект BG051PO001-4.3.01 ”Ограмотяване на възрастни – Нов шанс за успех” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Организацията на обучение се провежда в 4 групи, включващи ученици от 5 – 7 клас. Проектът е с национален обхват, на стойност 15 000 000 лева  и е с продължителност дo 2013г.  Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране
Прочетете повече

От 01.02.2012 г. СОУ”Ал. Константинов”, гр. Луковит работи по проект BG051PO001-3.1.06 ”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целодневната организация на обучение се провежда в 7 групи, включващи ученици от 1-8 клас. Проектът е с национален обхват,
Прочетете повече

ДЕН на РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА (Pink Shirt Day) – 29.02.2012

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище в Канада. Той е познат също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците са помолени от инициаторите на събитието да  носят
Прочетете повече

Открит урок при г-жа Цветанка Славчева на тема „Подотдел Покритосеменни растения“

Днес е Денят на народните будители!

Този ден е посветен на делото на книжовниците, просветителите, на борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал – Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св. Иван Рилски,
Прочетете повече

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

[album: http://su-lukovit.com/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/24 /]

20.05.2011г.- Патронен празник на училището, празничен концерт

[dmalbum path=“/wp-content/uploads/dm-albums/praznik 2/“/]

20.05.2011 – Патронен празник на училището Интерактивен спектакъл „Времена и светли дири“

Хотел „Дипломат Плаза“, зала „Луковит“ Интерактивен спектакъл „Времена и светли дири“ с участието на ученици от училището под ръководството на г-жа Мая Ралчева. [album: http://su-lukovit.com/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/praznik1/]