СУ "Алеко Константинов", град Луковит

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: sou_lukovit@abv.bg

Последни събития

Изграждане на мултифункционална спортна площадка

Технически проект Решение за определяне на изпълнител Техническа спецификация Протокол Обявление за възлагене на обществена поръчка Методика на оценка на офертите Документация Договор  

Регламент за записване на ученици след III класиране в VIII клас

Регламент за допълване на утвърдените паралелки  до максималния  брой  ученици  след III класиране в VIII клас за учебната 2022/2023 учебна година

АЛЕКОВЦИ ПРАЗНУВАТ 2022

„ПРИОБЩАВАМЕ, СПОДЕЛЯМЕ, УСПЯВАМЕ“ 26 АПРИЛ -24 МАЙ 2022

Споделяне на добри иновативни практики на 1.СУ“ Пенчо Славейков“- София и СУ „Алеко Константинов“

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“  –  26 април – 29 април 2022 г.   РАБОТНА ПРОГРАМА ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“  

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022 г

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)
Прочетете повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ М. СЕПТЕМВРИ УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ М. СЕПТЕМВРИ УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА СЕСИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ
Прочетете повече

Oтпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.
Прочетете повече

Регионалното управление на образованието /РУО/ в Ловеч провежда и тази година Панорама на предлаганите профили и специалности за държавен план-прием в училищата на област Ловеч. Извънредната епидемична обстановка налага това да стане виртуално, като кандидат-гимназистите и техните родители могат да 
Прочетете повече

ГРАФИК за обучение на учениците във връзка с извънредно положение в Република България с цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

График за обучение за периода от 01.05.2021г.  до 31.05.2021г.вкл. Учениците от 1 до 4 клас се обучават присъствено. Присъственият учебен процес за учениците от пети до дванадесети клас, се осъществява, при спазване на следния график: а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021
Прочетете повече

25.09.2020 Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

На 25.09.2020 г. в СУ „Алеко Константинов“ от 08:30 ч. ще се проведе събитие със спортен характер, с продължителност 120 минути. Събитието ще бъде със специална насоченост, а именно „Спортът като начин за подобряване на психическото здраве при децата“ и
Прочетете повече