СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Проект BG05M20P001 – 2.011-0001 „Подкрепа успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

Проект BG05M20P001 – 2.011-0001 „Подкрепа успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.Начало на сайта

СУ „Алеко Константинов“ работи по Проект BG05M20P001 – 2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.