СУ "Алеко Константинов", град Луковит » Училищен бюджет

СУ "Алеко Константинов", град Луковит

Доверете се на традицията, за да посрещнем уверено бъдещето!

гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Възраждане" №104

тел.: 0879 125 202

e-mail: info-1100402@edu.mon.bg

Нашето училище

» Училищен бюджетНачало на сайта

СПРАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА

Отчет за изпълнение на делегираня бюджет за I-во тримесечие на 2024 г.

СПРАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

Отчет на разхода по бюджета до месец март 2023 година

Отчет на разхода по бюджета до месец юни 2023 година

Отчет на разхода по бюджета до месец декември 2023 година

 

СПРАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

Отчет на разхода по бюджета до месец септември 2022 година 

Отчет на разхода по бюджета до месец декември 2022 година 

 

СПРАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

Бюджет за 2021 година
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие